Více času na podstatné

SFŽP zveřejnil novou Směrnici MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory z OPŽP

13.09.2012 09:35

SFŽP zveřejnil novou Směrnici MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory z OPŽP. Směrnice vstoupila v platnost 6. září 2012. Žadatelé jsou povinni se novou směrnicí řídit při podávání žádostí o podporu od XLII. výzvy OPŽP.

Směrnice MŽP č. 12/2012 vstoupila v platnost 6. září 2012. Žadatelé jsou povinni se novou směrnicí řídit při podávání žádostí o podporu od XLII. výzvy OPŽP a výzev následujících s výjimkou ustanovení přílohy č. 1 - Podklady požadované k rozhodnutí o poskytnutí dotace a přílohy č. 2 - Podklady požadované k závěrečnému vyhodnocení akce. U těchto dvou příloh platí pro příjemce podpory vždy aktuální znění zmíněných dokumentů.

Hlavním motivem Řídicího orgánu OPŽP pro revizi směrnice MŽP byla snaha o zjednodušení a zpřehlednění směrnice. Dokument byl zestručněn, žadatel o podporu zde však nalezne základní informace o procesu poskytování podpory v rámci OPŽP s tím, že detailnější informace poskytují Závazné pokyny pro žadatele a příjemce v OPŽP (ZPŽP).

Počet příloh byl snížen o 2 a informace, které uváděly předcházející verze přílohy č. 1 - Doklady požadované k žádosti o podporu v OPŽP a příloha č. 4 - Kritéria prověření ekonomiky žadatele, byly přesunuty do ZPŽP.

 

Nová Směrnice MŽP č. 12/2012 ke stažení ZDE.