Více času na podstatné

SFŽP zveřejnil závazné termíny pro podávání žádostí o platbu ke konci roku 2017

11.10.2017 20:25

Státní fond životního prostředí ČR žádá příjemce dotací z Operačního programu Životní prostředí, aby bezodkladně podávali žádosti o vyplacení příspěvků na realizované a vyfakturované dodávky a zveřejňuje konečné termíny pro jejich podání v tomto roce. Více ZDE