Více času na podstatné

ŠkoFIN financuje solární panely v autosalonech

17.12.2009 10:38

Společnost ŠkoFIN poskytne členům dealerské sítě koncernu Volkswagen prostředky na investici do fotovoltaického zařízení pro výrobu elektřiny ze sluneční energie. Na financování lze použít investiční úvěr nebo finanční leasing za standardních podmínek. pro poskytování těchto produktů - se splatností do 144 měsíců a možnostmi fixace úrokové sazby od jednoho měsíce do pěti let. Požadované záruky počítají se zajištěním směnkou a zástavním právem k movitým věcem a nemovitostem. Splátky jistiny lze odložit. Z pohledu společnosti ŠkoFIN nejde o speciální projekt, protože i v tomto případě se jedná o podporu dealerské sítě standardním financováním. Rozšiřuje se však záběr předmětu financování na oblast mimo automobilový průmysl.