Více času na podstatné

Skupina ČEZ představila první partnery, kteří se budou podílet na výstavbě dobíjecích stanic pro elektromobily v České republice

04.05.2011 12:49

V průběhu letošního roku instaluje společnost ČEZ dobíjecí stanice v 50 lokalitách, nejčastěji v blízkosti větších měst České republiky. Stanice budou nejenom v Praze, ale také v regionu střední Moravy, jižní Moravy, západních a východních Čech.

Prvními partnery Skupiny ČEZ pro vytvoření infrastruktury pro elektromobily jsou ECE – Arkády, Dolní Břežany, Group AIG/LINCOLN, Inter IKEA Centre Group, Kaufland, McDonald's, ORCO, Praha 16 – Radotín, Ségécé, TESCO, TNT Express, VINCI Park.

 „Společnost ČEZ bude podporovat rozvoj elektromobility. Elektřina je nejčistší energie a elektromobilita ji umožní využít v oblasti, která byla dosud doménou spalovacích motorů. Nepochybně je to i velká příležitost pro energetiky, zejména v kombinaci s chytrými sítěmi. Budeme se podílet na výstavbě sítě dobíjecích stanic, protože tím dáme důležitý impuls pro akceptaci elektromobilů občany,“ říká předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEZ Martin Roman. „Našimi partnery logicky budou ti, koho se doprava ve městech dotýká, tedy provozovatelé parkovacích míst či obchodní centra. Jsem rád, že společně přispějeme k ekologičtější dopravě a zlepšení života ve městech,“ dodává Martin Roman. 

Peugeot iOn

Peugeot iOn - partnerský elektromobil

První partneři se aktivně připojili do pilotního projektu rozvoje elektromobility, který je součástí konceptu energetiky budoucnosti Skupiny ČEZ nazvaného FUTUR/E/MOTION.V první fázi se ČEZ zaměřuje na spolupráci s výrobci vozidel a na spolupráci s infrastrukturními partnery, u kterých bude ČEZ stavět dobíjecí stanice, a tím tak poskytne elektromobilům nezbytné zázemí. V rámci projektu Skupina ČEZ podepsala v prosinci 2010 smlouvu o spolupráci s automobilkou Peugeot. Jejím cílem je vzájemná součinnost na propagaci elektromobilů, získávání praktických zkušeností z jejich každodenního provozu a podpora dalšího rozvoje elektromobility. Automobilka poskytne formou pronájmu do projektu 65 elektromobilů. ČEZ se zavazuje vybudovat dobíjecí stanice. Jde o první partnerství tohoto typu u nás.

Do roku 2013 společnost ČEZ plánuje instalaci celkem 200 veřejných stanic.Do projektu se vedle firem zapojují také města a obce. Jejich účast v projektu Elektomobilita přispívá k rozšiřování sítě dobíjecích stanic a vychází z jejich zájmu podporovat bezemisní dopravu ve městech a obcích. Zlepšení životního prostředí a kvalita života je součástí politiky mnoha velkých regionů a měst, proto se jejich vedení podílí se na rozvoji elektromobility, ať už formou přímé finanční spolupráce, ale třeba i tím, že elektromobily zvýhodňují. „Cílem konceptu je otestovat elektromobilitu v reálném provozu způsobem, který se bude co nejvíce blížit budoucímu komerčnímu provozu. Tomu odpovídá jak umístění dobíjecích stanic, tak i použitá technologie. Logickými partnery jsou tedy nejen místa, kde lidé tráví volný čas, jako jsou obchodní a zábavní centra, ale samozřejmě i municipality, pro které je rozvoj elektromobility důležitou součástí komunální politiky. Jsme připraveni jednat se všemi typy partnerů a hledat vhodný formát spolupráce a dalšího rozvoje využívání elektřiny v dopravě,“ říká Tomáš Chmelík, manažer Útvaru čistých technologií Skupiny ČEZ.

V současnosti probíhá veřejná zakázka na dodavatele dobíjecích stanic. Ta rozhodne, který z uchazečů dodá technologii pro normální dobíjení a pro rychlé dobíjení. Normální dobíjení pomocí speciální dobíjecí stanice pracuje se stejným napětím a proudy jako běžná zásuvka. Narozdíl od domácí zásuvky však dokáže optimalizovat dobíjení elektromobilu, prodlužuje tím životnost baterie vozu a brání jejímu poškození. Pomocí této dobíjecí stanice lze vůz dobít za 6 až 8 hodin. Rychlé dobíjení využívá vyšší proudy a napětí, proto stanice pro tento typ vyžaduje speciální připojení na elektrickou síť. Délka dobití trvá méně než půl hodiny.

Elektromobily nabízejí řadu výhod. Předně: při provozu nevypouštějí žádné emise škodlivých plynů (CO2, NOx apod.). Elektromobily jsou výhodné také pro jejich minimální hlučnost a mnohem menší nároky na údržbu. Z hlediska uživatele jsou náklady na pohonné hmoty elektromobilů v přepočtu na kilometr již nyní levnější než u běžného auta na spalovací motor. Celkové náklady na provoz elektromobilů jsou srovnatelné s běžnými vozy a do budoucna lze očekávat jejich výrazné snižování.

 

zdroj: TZ ČEZ