Více času na podstatné

Skupina Czech Coal znovu otevírá brány Uhelného safari

31.03.2010 09:21

Společnosti Litvínovská uhelná a Vršanská uhelná ze skupiny Czech Coal od dubna zahajují druhý ročník projektu Uhelné safari. Loňský zkušební provoz se setkal s výraznou odezvou u veřejnosti, během pouhých 4 měsíců navštívilo těžební lokality 800 zájemců z tuzemska i zahraničí. Také letos jsou pro ně připraveny tři prohlídkové trasy, které mohou opět bezplatně absolvovat v období od dubna do října. Novinkou je rozšíření možnosti návštěvy, kromě středy nabízí skupina Czech Coal pro letošní rok ještě sobotu.   

Návštěvníci Uhelného safari mají možnost zhlédnout celý cyklus povrchového dobývání uhlí od těžby přes skrývku až po rekultivace a seznámit se s fungováním povrchového lomu jako unikátního technického díla. První trasa zavede zájemce do lomu ČSA, další do lomu Vršany, třetí bude věnována rekultivacím.

Dopravu na exkurzních trasách v obou lomech zajišťují těžební společnosti vlastními terénními vozidly s kapacitou maximálně 19 osob. Zájemci se mohou registrovat na webové stránce skupiny www.czechcoal.cz, kde také naleznou detaily o projektu i exkurzních trasách.

V případě širšího zájmu o poznávání Mostecka v souvislosti s těžbou hnědého uhlí mohou účastníci Uhelného safari navštívit Podkrušnohorské technické muzeum a seznámit se s expozicí historie dobývání uhlí i řadou dalších regionálních zajímavostí

 

Zdroj: tisková zpráva Czechcoal