Více času na podstatné

Skupina EP Industries chce koupit odpadovou firmu van Gansewinkel

15.04.2015 14:11

Skupina EP Industries podnikatele Daniela Křetínského chce posílit pozici na trhu s odpady koupí firmy van Gansewinkel. Obchod plánuje provést prostřednictvím dceřiné společnosti AVE CZ odpadové hospodářství. Skupina EP Industries koupila AVE CZ před dvěma lety. Loni EP Industries koupila ještě pětinový podíl v Pražských službách, který chtělo od firmy Northward Holdings Limited (NHL) odkoupit město Praha. Loni EP Industries získala i několik menších podniků v oboru. Konkrétně se jednalo o firmy SI Kladno, kladenských Středočeských komunálních služeb a berounské Středočeské údržby komunikací. Rozšíření aktivit skupiny povolil ÚOHS bez podmínek. Firma Van Gansewinkel jako zpracovatel odpadů a dodavatel surovin a energie je aktivní zejména v zemích Beneluxu. V Česku působí od roku 1995. Transakci začal posuzovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) - viz níže.

 

ÚOHS-S220/2015/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 15. 4. 2015

Dne 14. 4. 2015 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "ÚOHS") na základě návrhu společnosti EP Industries, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, IČ: 29294746 (dále jen „Navrhovatel“), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 3 zákona tak, že Navrhovatel má získat možnost prostřednictvím své dceřiné společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, IČ: 49356089, výlučně kontrolovat společnost van Gansewinkel, a.s., se sídlem Modřice, U Vlečky 592, IČ: 63483360. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti odpadového hospodářství.

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S220/2015/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to faxem na č. 542 167 114, prostřednictvím datové schránky ÚOHS nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.“

 

Zdroj: ČeskéNoviny.cz (ČTK)