Více času na podstatné

Slovensko má třetí linku na výrobu alternativního paliva z komunálního odpadu

05.09.2012 09:15

Linku na výrobu tuhého alternativního paliva z komunálního a živnostenského odpadu spustili do provozu v Trnavě. Zařízení dokáže v jednosměnném provozu zpracovat ročně 40 tisíc tun odpadů a vyprodukovat 12 tisíc tun alternativního paliva pro cementárny.

Zařízení je umístěno v areálu společnosti. ASA Trnava, která zajišťuje sběr odpadů a jejich ukládání na skládce pro Trnavu a okolí.

Hlavním přínosem linky, která je zatím jen třetí na Slovensku, je snížení množství odpadů ukládaných na skládku.

Zkušební provoz podle ředitele ASA Trnava Ludvíka Púčeka ukázala, že linka dokáže zhodnotit 34 procent z přivezených sídlištních nebo živnostenských odpadů. ,,Každá tuna, která se nedostane na skládku, je ve prospěch tohoto města, protože prodlužuje její životnost, "řekl primátor Trnavy Vladimír BUTK. Životnost trnavské skládky odpadů byla podle něj projektována na přibližně 28 let, polovinu má již za sebou.

 

Na skládky odpadů by po spuštění linky na výrobu alternativního paliva mělo jít o třetinu méně komunálních odpadů.

 

Na Slovensku provozují podobná zařízení na výrobu alternativního paliva z komunálního odpadu dvě společnosti. Ecorec Slovensko otevřel zrekonstruovanou provoz s linkou v Pezinku v dubnu letošního roku. Ecorec je dceřinou společností koncernu Holcim, který je hlavním odběratelem tohoto alternativního paliva na spalování pro výrobu cementu. Druhou existující linku provozuje společnost Brantner Altgas v Dubnici nad Váhom.

Pokud by se i díky nové lince podařilo snížit množství skládkovaného odpadu o třetinu, znamenalo by to i prodloužení životnosti o třetinu. Na projekt v hodnotě 3,2 milionu eur získala Trnava nenávratný finanční příspěvek tři miliony eur z Evropské unie, samospráva ho spolufinancovala pěti procenty. Nová linka poskytla zaměstnání pěti lidem.

Vstupním materiálem do linky budou běžné komunální a živnostenské odpady, především textilní látky, vlákna, papír, lepenka, dřevo a plasty. Výstupem je palivo pro průmyslové spalovny, které bude odebírat cementárnu v Rohožník. Z komerčního hlediska nebudou tržby za palivo podle Púčeka příliš zajímavé, důležitějším přínosem bude šetření prostoru.

 

Zdroj: odpad-portal.sk