Více času na podstatné

Slovensko má zákon na podporu OZE

17.12.2009 10:29

Je to Zákon č.. 309/2009 Sb.z. z 29. 7. 2009 o podpoře obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné kombinované výroby a o změně některých zákonů. Tento zákon stanoví:
a) způsob podpory a podmínky podpory výroby
    1. elektřiny z obnovitelných zdrojů energie,
    2. elektřiny vysoce účinnou kombinovanou výrobou,
    3. biometanu,
b) práva a povinnosti výrobců
 1. elektřiny z obnovitelných zdrojů energie,
 2. elektřiny kombinovanou výrobou,
 3. elektřiny vysoce účinnou kombinovanou výrobou,
 4. biometanu,
c) práva a povinnosti dalších účastníků trhu s elektřinou a plynem.
Paragraf 3 určuje způsob podpory a podmínky podpory. V bodě (1) říká: "Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a podpora výroby elektřiny vysoce účinnou kombinovanou výrobou zajišťuje:
a) přednostním
    1. připojením zařízení na výrobu elektřiny do regionální distribuční soustavy,
    2. přístupem do sítě,
    3. přenosem elektřiny, distribuce elektřiny a dodávek elektřiny,
b) odběrem elektřiny provozovatelem regionální distribuční soustavy, do které je zařízení výrobce elektřiny připojené přímo nebo prostřednictvím místní distribuční soustavy za cenu elektřiny na ztráty,
c) doplatkem,
d) převzetím odpovědnosti za odchylku provozovatelem regionální distribuční soustavy. "
Zákon dále stanoví tyto klíčové podněty: nárok na doplatek po dobu 15 let od spuštění, nebo zásadní rekonstrukce a nárok na další odkup elektřiny i po konci 15 ročního doplatku po celou životnost FVE. Cenu doplatku stanoví Úřad pro regulaci síťových odvětví – ÚRSO, s tím že vstupní cena může klesat meziročně maximálně o 10% a uplatněný doplatek se nezmenšuje a může být zvýšen o koeficient inflace.
Samozřejmě zákon určuje a řeší řadu dalších podrobností, zde jsou vypsány jen ty nejdůležitější body.
Další důležitá právní norma je "Výnos URSO č.. 7 / 2009 ze dne 9.9.2009 kterým se doplňuje výnos ÚRSO z 18. června 2008 č.. 2 / 2008, kterým se stanoví regulace cen v elektroenergetice ve znění pozdějších předpisů ".
Výnos URSO č.. 7 / 2009
Jak již ze samotného názvu vyplývá výnos 7 / 2009 novelizuje výnos 2 / 2008, který poprvé uceleně řešil podporu OZE. Původní 12 roční podpora doplatkem byla zrušena novelizací vyhlášky 7 / 2008 a nakonec řešena výše popisovaným zákonem 309/2009.
Původní výnos 2 / 2008 stanovil cenu elektřiny ještě v Slovenských korunách a novela 7 / 2008 stanovila cenu doplatku pro FV systémy na úroveň 448 € / MWh. Latest výnos 7 / 2009 rozdělil cenu doplatku na dvě úrovně do a nad 100 kW instalovaného výkonu. Cena doplatku je následující:

 

Instalovaný výkon      

Cena doplatku

Do 100 kW           

430 € / MWh

Nad 100 kW             

425 € / MWh