Více času na podstatné

Směrnice o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek 96/82/ES byla přijata

17.01.2011 11:18

 

Směrnice Směrnice Evropského parlamentu a Rady o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek 96/82/ES byla přijata, aby snížila v budoucnu riziko obdobných havárií. Na základě směrnice musejí podniky vykazovat, jaká přijaly bezpečnostní opatření, a zavádět přísnou kontrolu nakládání s nebezpečnými látkami. Současný návrh vychází z toho, že od roku 1996 došlo k dalšímu vývoji v této oblasti jak po strance technologické, tak i legislativní. Návrh usiluje například i o sladění systému EU se systémem OSN, čímž bude dosaženo toho, že bude celosvětově používáno stejné názvosloví. Nová směrnice by měla začít platit od roku 2015.

 

Zdroj: CEBRE