Více času na podstatné

Směrnice o průmyslových emisích

12.11.2010 07:34

Na 11. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách byla věnována pozornost přednášce o přijetí revidované směrnice o průmyslových emisích, která byla schválena 7. července 2010 Evropským parlamentem a včerejšího dne byla schválena na Radě pro justici a vnitro v Bruselu. Vydání směrnice v oficiálním věstníku EU, a tím i její platnost, se předpokládá do konce roku 2010. Zástupce MŽP uvedl, že implementace směrnice do české legislativy, která musí proběhnout v období max. 2 let, se uskuteční formou novely zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění.

 

Víci o 11. zasedání fóra pro výměnu informací o BAT ZDE