Více času na podstatné

Směřuje EU k zelené ekonomice?

20.08.2013 08:55

Klíčovým slovem politických debat a zásadním strategickým cílem EU se v posledních letech stává tzv. zelená ekonomika. Jedná se o ekonomický koncept, který předpokládá dosažení prosperity prostřednictvím efektivního využívání zdrojů při současném zajištění stability přírodních systémů a tím i jejich funkcí pro lidskou společnost. Odpovědi na to, co koncept zelené ekonomiky v praxi znamená, jakým způsobem hodnotí a jestli je EU úspěšná v jejím naplňování přináší zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) „Towards a green economy in Europe“.

Politika životního prostředí EU a na ní navázaná legislativa obsahuje 131 úkolů a cílů, jejichž dosažení v letech 2010-2050 představuje milníky na cestě k zelené ekonomice. Zpráva EEA nabízí přehled těchto cílů i příklady studií hodnotících postup a úspěšnost jejich naplňování.

Další hodnocení zelené ekonomiky pomocí indikátorů přináší Indikátorová zpráva EEA za rok 2012. Závěry zprávy jsou na základě prezentovaných analýz smíšené. Zatímco Evropa opravdu zvyšuje efektivitu využívání zdrojů, ochrana ekosystémů a zajištění jejich stability zatím není na dostatečné úrovni.

Plné znění aktuality EEA v angličtině je k dispozici zde.

 

Zdroj: CENIA