Více času na podstatné

Sněmovna schválila novelu zákona o integrované prevenci

21.12.2012 08:31

Sněmovna schválila vládní novelu zákona o integrované prevenci znečištění. Novela zavádí evropskou směrnici a mění pravidla pro povolování velkých průmyslových provozů, které znečišťují životní prostředí. Podle ministra životního prostředí Tomáše Chalupy (ODS) neobsahuje zpřísňující pravidla, jen upřesňuje některé principy. Posiluje například důraz na využívání nejlepších dostupných technik a zpřesňuje podmínky pro udělení výjimky.

Chalupa také řekl, že jde o doslovný přepis směrnice a vláda do něj nepřidávala další podmínky. Novela má vstoupit v účinnost dnem vyhlášení. Nyní ji dostane k projednání Senát.

Novela klade důraz na větší ochranu půd a podzemních vod před znečištěním v průmyslové činnosti. Nově má platit, že úřad zajistí, aby skutečné emise vypouštěné ze zařízení nepřekračovaly úroveň emisí spojenou s nejlepšími dostupnými technikami.

Kritéria, za kterých může provozovatel výjimku pro vyšší množství emisí získat, budou tři: zeměpisná poloha zařízení, technická charakteristika zařízení a také odborným posudkem podložený argument, že by náklady na pořízení nejlepší technologie byly nepřiměřené přínosům pro životní prostředí. O výjimku budou moct firmy žádat pouze tehdy, pokud její oprávněnost podloží odbornými posudky.

Předloha také mění úpravu kontrol a zahrnuje nové průmyslové činnosti, například výboru dřevotřískových desek. Podniky na základě normy žádají o povolení k provozu krajské úřady, které posuzují míru emisí, a to do všech složek životního prostředí. Nemělo by se tak stát, že firma sice splní limity pro znečišťování ovzduší, o to víc emisí ale pošle do řek či na skládky v podobě nebezpečných odpadů.

 

Zdroj: ČTK (19.12.2012)