Více času na podstatné

Novela z. o odpadech - sněmovní tisk 1031

15.04.2010 10:22

Stav projednávání ke dni: 20. dubna 2010

 

 
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Skupina poslanců (Václav Mencl, Robin Böhnisch, Vladimír Dlouhý, Vlastimil Aubrecht) předložila sněmovně návrh zákona 26. 1. 2010.
  Zástupce navrhovatele: Mencl V. a další.

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1031/0 dne 27. 1. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 1. 2010.
  Vláda zaslala stanovisko 23. 2. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 2. 2010 jako tisk 1031/1 (souhlas).
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 2. 2010 (usnesení č. 480). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

  • 1. Čtení
   Návrh byl projednán v obecné rozpravě 19. 3. 2010 na 75. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1652).

   Návrh byl projednán v podrobné rozpravě 19. 3. 2010 na 75. schůzi.
   Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 363, usnesení č. 1652).

 • Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.
 • SENÁT
 • Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 3. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 245/0.
  Organizační výbor dne 31. 3. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Ivo Bárek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek).

  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 14. 4. 2010 a přijal usnesení č. 113, které bylo rozdáno jako tisk 245/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 4. 2010 a přijal usnesení č. 306, které bylo rozdáno jako tisk 245/2 (schvaluje).

  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 18. schůze Senátu (od 21. 4. 2010) jako bod č. 30.