Více času na podstatné

Software Sinvert Select společnosti Siemens - snadné dimenzování fotovoltaických elektráren

16.04.2010 12:57

Siemens zdarma poskytuje nový software pro výpočet optimální konfigurace fotovoltaických (FV) elektráren. Program s názvem Sinvert Select V2.2 lze stáhnout z internetových stránek společnosti Siemens na adrese www.siemens.com/sinvert-select. Umožňuje projektantovi předem určit rentabilitu fotovoltaických elektráren se jmenovitým výkonem od 10 kW až do několika megawatt. Propočet jednotlivých konfigurací umožňuje porovnat výtěžek energie z elektráren v závislosti na jejich uspořádání. Software je dostupný v němčině, angličtině, francouzštině, italštině a španělštině a je určen speciálně pro střídače řady Sinvert PV.

Program Sinvert Select V2.2 je určen k dimenzování, posuzování a optimalizaci sestav střídačů pro fotovoltaické elektrárny. Na základě vstupních údajů automaticky vybere optimální sestavu střídačů z nabídky společnosti Siemens. Zadávanými údaji jsou nejen charakteristika stanoviště, frekvence sítě, typ a jmenovitý výkon FV panelu, ale také způsob montáže FV panelů definovaný jejich sklonem a azimutem. Program vypočítá pro každou variantu tzv. poměrnou výkonnost (tj. poměr mezi plánovanou a použitelnou produkcí) a potenciální množství energie vyrobené za rok. Podle těchto ukazatelů lze jednotlivé konfigurace následně porovnávat, posuzovat a dále optimalizovat. Projektant může měnit hodnoty jednotlivých parametrů elektrárny (např. počet střídačů, počet stringů, počet panelů zapojených do stringu nebo také teploty FV panelů a ztráty v propojovacích vodičích) a okamžitě sledovat i hodnotit vliv těchto změn.

Program bere v úvahu celkové ztráty zapříčiněné nárůstem teploty panelu při vysokých intenzitách slunečního záření i poklesem produkce energie při nízkých úrovních záření či vlivem zašpiněných panelů. Při výpočtech se vychází z rozsáhlé databáze obsahující údaje o více než 300 stanovištích v celkem 26 zemích, o všech 4200 běžně používaných typech FV panelů z celého světa a o střídačích řady Sinvert. Tyto databáze jsou na webu pravidelně aktualizovány. V programu Sinvert Select V2.2 lze vytvářet podrobné zprávy ve formátu PDF, které je možné zobrazit na monitoru, tisknout a archivovat.

Více informací najdete na internetových adresách www.siemens.com a www.siemens.cz