Více času na podstatné

Soubor opatření Komise pro větší energetickou účinnost

23.06.2011 06:40

Ve středu 22. června představila Evropská komise soubor doporučení, která by měla vést k větší energetické účinnosti a k úspoře energií v EU. Nejlevnější energie je dle komise ta, která se nespotřebuje. Nový soubor doporučení byl vydán za účelem splnění cílů energetické účinnosti, tak jak bylo stanoveno ve strategii EU 2020. Členské státy by se dle doporučení komise měly snažit účinněji využívat energii ve všech fázích energetického řetězce. Komise rovněž plánuje zefektivnit využívání energie v každodenním životě a pomoci občanům a veřejným orgánům s úsporou spotřeby.

 

Mezi hlavní doporučení patří:

Právní povinnost zavést ve všech členských státech režimy úspory energie. Distributoři energie nebo maloobchodní prodejci energie budou muset uspořit každý rok 1,5 procenta objemu prodané energie zavedením opatření ke zvýšení energetické účinnosti u koncových spotřebitelů energie.

Veřejné orgány budou prosazovat rozšíření energeticky účinných produktů a služeb na trhu na základě právní povinnosti pořizovat energeticky účinné budovy, produkty a služby. Dále budou muset postupně snižovat spotřebu energie ve vlastních prostorách tím, že každý rok provedou nutnou renovaci alespoň ve výši 3% z celkové plochy.

Snadný a bezplatný přístup k údajům o spotřebě energie v reálném čase a v minulosti díky přesnějšímu individuálnímu měření spotřebitelům umožní spotřebu energie lépe regulovat. Vyúčtování by mělo vycházet z aktuální spotřeby na základě měření.

Malé a střední podniky jsou motivovány k tomu, aby podstupovaly energetické audity a šířily osvědčené postupy. Velké podniky budou muset provést audit své spotřeby energie, který jim pomůže odhalit potenciál pro nižší spotřebu.

Sledovat se budou úrovně účinnosti nových kapacit na výrobu energie, zavedení vnitrostátních plánů vytápění a chlazení jako základu pro přiměřené plánování účinných infrastruktur vytápění a chlazení, včetně zpětného získávání odpadního tepla.

Větší účinnosti se dosáhne tím, že vnitrostátní regulační orgány budou při svém rozhodování zohledňovat kritéria energetické účinnosti zejména při schvalování síťových sazeb.

 

Další informace i v pořadu Ekonomika ČT24 ZDE

 

Zdroj: CEBRE