Více času na podstatné

Souhrnná zpráva o IRZ za rok 2007

30.11.2009 13:01

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí, vydalo čtvrtou hodnotící zprávu „Integrovaný registr znečišťování – Souhrnná zpráva za rok 2007“.

Zpráva poskytuje kompletní analýzu informací k IRZ, hodnotí průběh a výsledky ohlašování do integrovaného registru znečišťování za rok 2007.

Zpráva za rok 2007 je strukturována odlišně od předchozích zpráv. Obsahuje informace seskupené podle nejdůležitějších skupin látek a poprvé jsou uvedeni největší znečišťovatelé pro jednotlivé skupiny. Zpráva rovněž nabízí anglické shrnutí nejdůležitějších zjištění týkající se ohlašovacího roku 2007.

Kompletní Souhrnnou zprávu za rok 2007 si můžete přečíst zde

Hlavní zjištění o ohlašovacím roce 2007 naleznete zde

Zprávu je možné na základě žádosti bezplatně obdržet od odboru integrované prevence a IRZ MŽP (viz kontakty).