Více času na podstatné

Souhrnná zpráva o údajích nahlášených do IRZ za rok 2008

14.06.2010 12:19

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí, vydalo pátou souhrnnou hodnotící zprávu o ohlašování do integrovaného registru znečišťování za rok 2008.

Zpráva za rok 2008 komplexně vyhodnocuje údaje ohlášené do IRZ za období 2004-2008. Vzhledem k existenci delší časové řady údajů, bylo možné již hodnotit trendy v ohlašování znečišťujících látek. Rovněž byly vyhodnoceny ohlášené údaje podle vykonávané činnosti provozoven a podle krajů ČR.

Ve zprávě jsou u každé kapitoly zdůrazněna hlavní zjištění a závěry, které mohou čtenářům napomoci k rychlejšímu získávání informací.

Zpráva nabízí anglické shrnutí.

Kompletní Souhrnnou zprávu za rok 2008 si můžete přečíst zde.

zprava (PDF, 6 MB)

Zprávu je možné na základě žádosti (s určením počtu požadovaných kusů) bezplatně obdržet od odboru integrované prevence a IRZ MŽP.

Další informace:

https://www.irz.cz

Podrobnější a odborné informace podá Jan Maršák, ředitel odboru integrované prevence a IRZ MŽP, tel.: 267 122 739, e-mail: lng. Bc. Jan Maršák Ph.D.@mzp.cz

 

Zdroj: mžp