Více času na podstatné

Souhrnné údaje o ohlašování do IRZ za rok 2009

10.02.2011 07:34

Ministerstvo životního prostředí publikovalo souhrnnou informaci o ohlašování do integrovaného registru znečišťování za rok 2009. Ohlašovací rok 2009 byl specifický zejména v plné účinnosti nové právní úpravy pro IRZ, která se promítla do počtu i struktury ohlašujících subjektů. Kromě výše uvedeného se v listopadu 2009 stal pro Českou republiku účinným Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek. Zpráva obsahuje podrobný popis průběhu ratifikace. Kompletní zprávu za rok 2009 si můžete přečíst zde.