Více času na podstatné

Soutěž Přeměna odpadů na zdroje hledá i letos zajímavé cirkulární projekty

10.03.2020 17:40

Tvoříte výrobky z odpadů nebo recyklátu? Přihlaste je do soutěže Přeměna odpadů na zdroje, kterou organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Cílem soutěže je ukázat praktické příklady dobré praxe, které jsou v souladu s principy cirkulární ekonomiky.

Technologie měnicí tekuté odpady na hnojivo, interiérové doplňky z odpadu nebo obecní re-use centrum. To jsou některé příklady z projektů, které byly oceněny v předchozím ročníku soutěže. Letošní, čtvrtý ročník, se zaměřuje hlavně na šíření osvěty.

Česko jako průmyslová země stojí na dovozu primárních materiálů převážně z rozvojových zemí. Ty postupně docházejí, a proto se zvyšuje jejich cena. Kromě toho se s jejich těžbou a zpracováním pojí environmentální degradace. Pokud chceme v dnešní době obstát v konkurenci a dostát svým závazkům na snižování emisí skleníkových plynů, jeví se přechod na cirkulární ekonomiku jako nutný krok.

Soutěž každoročně vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Kromě ocenění zajímavých projektů je cílem soutěže sdílení inspirativních příkladů dobré praxe a rozšiřování povědomí o cirkulární ekonomice. Proto letos přibyla nová, sedmá kategorie, která nese název Cirkulární počin. Ta rozšiřuje řady přihlášených o ty, kteří svou činností přispívají k šíření osvěty, a to jak cestou vzdělávání, tak pořádáním různých osvětových akcí.

S čím se přihlásit?

Přihlásit můžete výrobky, které kreativně zpracovávají materiály s ukončenou životností a inovativně využívají druhotné suroviny. Letos nově můžete přihlásit aktivity, které podporují oběhové hospodářství nevýrobními způsoby. Jsou to například populární výměny oblečení, vzdělávací programy nebo sdílená doprava. Neváhejte přihlásit i jakékoliv další aktivity, které podporují oběhové hospodářství. Kreativitě se meze nekladou.

Pokud stále tápete a nevíte, jestli se do soutěže přihlásit, inspirujte se výherními projekty z předchozích let, které již tvoří pestrou galerii nápadů a inspirativních příkladů.


1. místo v kategorii Výrobní firmy: Pryžová deska ARPTEX z odpadních pryží a pneumatik

 

1. místo v kategorii Stavebnictví: Panattoni Park Ostrov North – rekordní využití druhotných surovin při revitalizaci brownfieldu

 

Kdo může soutěžit?

Soutěž je určena všem výrobním podnikům, stavebním firmám, provozovatelům služeb, obcím a orgánům veřejné správy, žákům a studentům všech typů škol, mimoškolním zařízením, ale nově i neziskovým organizacím, svazům, asociacím, sdružením i spolkům. Soutěží se v 7 kategoriích:

 

Podnikatelské výrobní subjekty

Pro firmy vyrábějící produkty s obsahem druhotných surovin, nebo technologie pro jejich získávání nebo vyvinuly-li know how s tímto zaměřením.

 

Podnikatelské subjekty ve stavebnictví

Pro společnosti, které využívají druhotné suroviny v rámci stavební činnosti.

 

Obce, města, kraje, instituce veřejné správy

Pro obce, města, kraje a další, kteří při své činnosti, ve svých projektech a při zadávání veřejných zakázek preferují druhotné suroviny nebo výrobky je obsahující.

 

Studenti VŠ

Pro studenty VŠ, kteří dokázali navrhnout technologie pro získání druhotných surovin z materiálů a výrobků s ukončenou životností, nebo navrhli nové výrobky s obsahem druhotných surovin, nebo mají jiné chytré nápady, jak nahradit primární zdroje.

 

 

Kdo může soutěžit?

Soutěž je určena všem výrobním podnikům, stavebním firmám, provozovatelům služeb, obcím a orgánům veřejné správy, žákům a studentům všech typů škol, mimoškolním zařízením, ale nově i neziskovým organizacím, svazům, asociacím, sdružením i spolkům. Soutěží se v 7 kategoriích:

 

Podnikatelské výrobní subjekty

Pro firmy vyrábějící produkty s obsahem druhotných surovin, nebo technologie pro jejich získávání nebo vyvinuly-li know how s tímto zaměřením.

 

Podnikatelské subjekty ve stavebnictví

Pro společnosti, které využívají druhotné suroviny v rámci stavební činnosti.

 

Obce, města, kraje, instituce veřejné správy

Pro obce, města, kraje a další, kteří při své činnosti, ve svých projektech a při zadávání veřejných zakázek preferují druhotné suroviny nebo výrobky je obsahující.

 

Studenti VŠ

Pro studenty VŠ, kteří dokázali navrhnout technologie pro získání druhotných surovin z materiálů a výrobků s ukončenou životností, nebo navrhli nové výrobky s obsahem druhotných surovin, nebo mají jiné chytré nápady, jak nahradit primární zdroje.

 

 

 
1. místo v kategorii Vysoké školy: Stavební nízkonákladový systém s vysokým obsahem odpadních surovin
 

Studenti VOŠ, SŠ, SOU

Pro studenty SŠ, jimž se povedlo kreativně zpracovat výrobky a materiály, které by jinak skončily jako odpady, a v nové podobě je vrátit do užívání.

 

Žáci ZŠ a organizace volnočasových aktivit

Pro žáky ZŠ, ZUŠ, DDM nebo dalších organizací volnočasových aktivit, kteří mají zajímavé nápady, jak využít různé předměty a výrobky po ukončení životnosti, aby neskončily jako odpad v kontejnerech a nakonec na skládce nebo ve spalovně.

 

Cirkulární počin

Pro podnikatelské subjekty, veřejnou správu, neziskové organizace a další subjekty, které v rámci své činnosti různými způsoby přispívají k podpoře cirkulární ekonomiky (např. realizují vzdělávací a osvětové akce, soutěže, organizují výměny věcí, sdílejí dopravu a další podobné aktivity).

 

Přihláška

Své soutěžní projekty, práce a návrhy můžete přihlásit do 15. dubna 2020. Přihláška se vyplňuje online pomocí přihlašovacího formuláře. Její součástí je popis projektu, fotografie a video. Pokud si s přihláškou nevíte rady, inspirujte se přihlášenými projekty z minulých let.

Hodnotí se jak míra využití druhotných surovin a kvalita zpracování, tak kreativita a originalita. Účelem soutěže je totiž inspirovat český průmysl k přechodu na cirkulární ekonomiku.

Jeden soutěžící může přihlásit až dva projekty ve dvou různých kategoriích.

Podrobná pravidla soutěže najdete v tomto dokumentu.

 

Slavnostní vyhlášení

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se bude konat v Praze v červnu 2020. Při této příležitosti budou představeny projekty finalistů z jednotlivých kategorií, kteří se umístí na 1. až 5. místě. Cenu získají projekty, které se umístí na 1. až 3. místě.