Více času na podstatné

Spalovna odpadů v každém kraji

23.04.2012 08:58

Spalováním odpadů se podle ministra průmyslu a obchodu ČR Martina Kubu ušetří miliony tun uhlí. Současné spalovny zajišťují teplo desítkám tisíc domácností, informují české Hospodářské noviny. V Česku by se tak mělo razantně zvýšit množství spalovaného komunálního odpadu. Podle plánu ministerstva průmyslu a obchodu by se ušetřily miliony tun hnědého uhlí a zabránilo by se tak částečně zdražování tepla.

"Oproti zbytku Evropy u nás vůbec nevíme pracovat s odpadovým hospodářstvím," říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. "Všude jinde se dnes většina odpadů spaluje, ve Vídni mají například dvě spalovny přímo ve městě. U nás se naopak skladuje," říká.

V současné době se v České republice každý rok vyprodukuje více než pět milionů tun komunálních odpadů. Energeticky se ale spotřebuje jen něco okolo devíti procent a zbytek se skladuje. Podle výpočtů českého ministerstva by se tak mohlo v Česku ušetřit 2,5 až 3 miliony tun hnědého uhlí ročně. Podle Martina Kuby by bylo ideální, kdyby vycházela na každý kraj alespoň jedna spalovna napojena na síť centrálního zásobování teplem.

V současné době fungují v České republice tři spalovny, které komunální odpad energeticky využívají. Podniky v Liberci, Brně av Praze ročně spálí téměř půl milionu tun komunálního odpadu a vyrobí teplo, teplou vodu a elektřinu pro desítky tisíc domácností, konstatují HN.

Nové spalovny však čelí problému odporu místních obyvatel. Právě v Chotíkov prosazuje Plzeňská teplárenská výstavbu spalovny už čtyři roky. Letos na jaře dostala od kraje kladné stanovisko v řízení o vlivu na životní prostředí a nyní probíhají výběrová řízení na dodavatele.

Kromě výstavby v Chotíkove je v České republice naplánovaných několik dalších projektů, mimo jiné v Komořany na Mostecku, v Jihlavě, Tišnova u Brna či v Karviné, informují HN.

 

Zdroj: odpady-portal.sk