Více času na podstatné

Společnost recyklující odpady je mezi 100 nejlepšími

28.11.2017 09:28

Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. byla poprvé nominována odborníky ze soukromé i veřejné sféry mezi „Českých 100 Nejlepších 2017“ a skončila na 82. místě. Dostala se tak do společnosti firem jakou jsou Škoda Auto, Kooperativa pojišťovna, Karlovarské minerální vody, Mountfield, Best, ČEZ a další. Společnost Kovohutě Příbram nástupnická je hutnický závod, který recykluje odpady s obsahem olova (zejména olověné baterie), vyrábí olovo a jeho slitiny, výrobky z olova a cínu a dále je zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů a odpadů elektrických a elektronických zařízení vyřazených z provozu.