Více času na podstatné

Spolupráce praxe a vysoké školy je důležitá

12.08.2010 07:46

Jak důležitá může být spolupráce mezi firmami a univerzitou si dnes uvědomuje téměř každý člen akademické obce a začínají si to uvědomovat i firmy. Jak ale můžeme přispět k rozvoji takové spolupráce? A jaké možnosti máme při hledání takovýchto cest ke spolupráci? Jedna z důležitých cest je přímo na VUT v Brně. A to s pomocí TT Pointu – odborníků, kteří mohou pomoci.

TT Point VUT v Brně je novým projektem Útvaru transferu technologií, jeho hlavním cílem je podpořit spolupráci mezi akademickou sférou a soukromým sektorem. „Rádi bychom vytvořili síť spolupracujících společností s VUT a jeho jednotlivými součástmi a to z prostého důvodu,“ dodává manažerka projektu, Ing. Dagmar Vávrová a pokračuje, „na VUT je velké množství zajímavých nápadů, které je nutné dostat do praxe, a proto jsme tady my.“

Významnou úlohu v práci TT Pointu sehrává také ochrana duševního vlastnictví a nabídka konzultací jednotlivým vědcům, firmám, či jiným subjektům. „Každý se může obrátit na náš útvar, pokud bude potřebovat radu, jak ochránit a prodat svůj nápad, s prosbou o zprostředkování kontaktu s firmami nebo pomoci při jednání s firmami. Naším hlavním cílem je, aby se Vysoké učení technické v Brně mohlo prezentovat kvalitním výzkumem a vývojem a excelentními výsledky této práce zaměstnanců a studentů,“ dodává Ing. Vávrová.

Získání firem pro spolupráci začíná být nutností pro jakoukoli vysokou školu, přínos je oboustranný a je zde velký potenciál pro podporu také z EU. „Některé firmy si toto uvědomují, ale zatím je to jen malá hrstka, naším cílem je představit vůbec možnosti spolupráce firmám a říct jim, v čem spočívají největší výhody, důležité je, aby i firmy začaly být iniciativní a přinášely nápady pro spolupráci, popřípadě věděly kam se mají obrátit, a kde jim pomohou, či poradí,“ dodává Ing. Vávrová. Veškeré podklady a informace o možnostech spolupráce mohou firmy najít na www.tt.vutbr.cz. „V současné době bude velký potenciál zejména v možnostech spolupráce při druhém kole Inovačních voucherů, kdy dochází k podpoře spolupráce firmy a vysoké školy.“

Na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií působí Bc. Jiří Wagner, Fakultě chemické je styčnou osobou Ing. Tomáš Opravil, PhD., Fakultu informačních technologií zastupuje Ing. Vladimír Pavelka, Fakultu strojního inženýrství Mgr. Ing. Eva Pekárková, Ph.D. a na Fakultě stavební působí Ing. Božena Vacenovská. „Naše práce, zvláště na velkých fakultách, se může někdy zdát býti mravenčí, ale uvědomujeme si dobře, jak může být významná pro všechny strany,“ svorně hlásí tým manažerů vztahu k aplikační sféře TT Pointu. Více informací se můžete dozvědět na www.tt.vutbr.cz, nebo na e-mailu vavrova@ro.vutbr.cz.

Posláním Útvaru transferu technologií je napomáhat komerčnímu uplatnění poznatků vznikajících na VUT, podporovat tím rozvoj školy a přispívat ke zvýšení inovačního potenciálu regionu a jeho hospodářskému rozvoji.