Více času na podstatné

Spornou část novely zákona o vodovodech a kanalizacích MZe opouští, rozhodujícím by mohla být hranice pozemku

16.04.2013 13:18

Ministerstvo zemědělství bude dál prosazovat novelu zákona o vodovodech a kanalizacích pouze jako technickou. Spornou část novely zákona nařizující majitelům vodovodních přípojek platit jejich opravy, která byla do zákona přidána na podnět Úřadu ombudsmana, opouští. Ministerstvo si je ale vědomo, že problém sporů mezi majiteli přípojek a provozovateli sítí přetrvává. Proto bude se všemi zainteresovanými stranami i nadále jednat, přičemž řešení vidí například v tom, aby tíha nákladů za opravu přípojky padala na majitele pouze po hranici jeho pozemku a nevztahovala se na část pod veřejnými prostranstvími.

„Ministerstvo si je vědomo, že problém sporů mezi majiteli přípojek a provozovateli sítí přetrvává. Proto bude se všemi zainteresovanými stranami i nadále jednat, přičemž řešení vidí do budoucna například v tom, že by opravu přípojky hradil její majitel pouze po hranici jeho pozemku. Opravu té části přípojky, která vede pod veřejným prostranstvím, by platil provozovatel sítě,“ řekl Petr Bendl.

 

Ministr Petr Bendl bude hostem pořadu Ekonomika ČT24

 

Úřad ombudsmana požadoval změnu zákona na základě zkušeností při vyřizování stížností občanů. V současnosti platí výměnu přípojky její vlastník, zatímco za pouhou opravu přípojek, a to i pod veřejným prostranstvím provozovatel kanalizační nebo vodovodní sítě. Vlastníci pak často žádali o opravu přípojky, která už byla za hranicí životnosti, a bylo jasné, že ji brzo bude nutné opravovat znovu. Takové neúčinné opravy zvyšují náklady všem uživatelům.

 

 

Související články:

Stanovisko SOVAK ČR k novele zákona o vodovodech a kanalizacích - přípojky