Více času na podstatné

Spotřeba energií budovami dnes a v budoucnu

26.02.2013 14:42

Dnes ve vyspělých zemích je přibližně 40 procent vyrobené energie spotřebováno v budovách na jejich vytápění, chlazení ale i ohřev teplé vody. Pokud vezmeme v potaz, že se dle odhadů až 80 procent budov nachází v energetické třídě F a G (kde roční spotřeba energie na vytápění jednoho metru čtverečního podlahové plochy je 206 -245 kWh) a již dnes jsme schopni běžně stavit budovy se spotřebou 25 kWh je jasné, jak obrovské úspory energie tato oblast nabízí.

 

Nízkoenergetické domy

Nízkoenergetický dům se od standardního liší již v projektu, je třeba optimalizovat tvar domu tak, aby při co největším objemu byla ochlazována co nejmenší plocha fasády, proto se tyto domy většinou navrhují jako dvoupodlažní a co nejméně členěné. Další oblastí, kde je nízkoenergetický dům odlišný od domů dříve stavěných, je snaha o maximalizaci solárních zisků. K solárním ziskům dochází tehdy, pokud nám sluneční paprsky pomáhají vyhřívat dům a šetřit tak náklady na vytápění. Zvláště z jara a na podzim pak mají solární zisky důležitou roli. Tvorbu solárních zisků nám umožňuje správné natočení domu k jižní straně s co největším množstvím prosklené plochy.

Další oblastní, kde u stávajících budov dochází ke značným ztrátám energie, je větrání, kdy bez užitku vypouštíme ven ohřátý vzduch a ten nahrazujeme vzduch studeným. Tento problém je u nízkoenergetických a pasivních domů řešen s pomocí nuceného větrání se zpětným ziskem tepla. Toto zařízení při průchodu vzduchu, který odvádíme pryč z objektu, odebere jeho energii a tu předá čerstvému vzduchu, který do objektu přivádíme.

Jako další velkou výhodu nuceného větrání kromě úspor energií lze považovat rapidní zlepšení vnitřního prostředí budovy. Zařízení se nám totiž stará o udržování vlhkosti a koncentrace CO2 a dalších škodlivin na bezpečném množství. Pokud bychom nízkoenergetický dům nevybavily nuceným větráním a pravidelně nevětraly okny, mohla by vysoká vlhkost zapříčinit růst plísní a koncentrace CO2 by v lepším případě způsobovala bolest hlavy, malátnost, slzení očí a v tom horším pak při častém působení trvalé poškození organizmu. 

Při výstavbě nového domu je taktéž vhodné uvažovat o instalaci tepleného čerpadla. Tepelné čerpadlo je zařízení, které je nám schopno odebírat energii z okolního prostředí a předávat ho topné vodě, nebo vzduchu. Teplené čerpadla se dělí podle toho, z čeho odebírá energii. Nejjednodušší jsou čerpadla, které odebírají energii z venkovního vzduchu, tato řešení je možné realizovat bez velkých stavebních úprav. Více náročnější jsou čerpadla odebírající energii zemi nebo vodě, kdy u plošných kolektorů je nutná velká plocha pozemku a u vrtů je pak nutná možnost příjezdu na pozemek vrtací techniky. Ať již se jedná a jakýkoliv typ čerpadla, je vhodné o něm uvažovat zvláště při stavbě nového domu, protože je naprosto jisté, že se prvotní investice do čerpadla v průběhu životnosti domu vrátí.

 

Závěr

Hnací silou vývoje a realizace energeticky úsporných budov v minulosti byly hlavně zvyšující se ceny energií. Tak tomu bude pravděpodobně bohužel i budoucnu, ale dále již od roku 2020 bude nutné dle směrnice evropského parlamentu realizovat všechny nově stavěné budovy s téměř nulovou potřebou energie.

 

Zdroj: Článek byl vytvořen ve spolupráci s Envisto s.r.o.