Více času na podstatné

Spotřeba zemního plynu v roce 2009 klesla jen o 6 %, v 1. čtvrtletí 2010 vzrostla odhadem o 1,5 %

30.03.2010 14:08

Celková spotřeba zemního plynu v ČR za rok 2009 v porovnání s rokem 2008 klesla o 6 procent. Průměrná teplota v roce 2009 byla o 0,5 stupně Celsia nižší než v roce 2008. Za první čtvrtletí roku 2010 spotřeba zemního plynu meziročně vzrostla přibližně o 1,5 procenta.

 

Spotřeba roční:
8 685 mil. m3 (2008)

8 161 mil. m3 (2009)

Průměrná teplota:
9,3 stupně Celsia (2008)
8,8 stupně Celsia (2009)

Spotřeba za první čtvrtletí (2010 odhad):
3 487 mil. m3 (2009)

3 538 mil. m3 (2010)

Podle závěrečných výsledků Bilančního centra dosáhla spotřeba zemního plynu v ČR za rok 2009 v ČR 8 161 mil. m3. Celková spotřeba zemního plynu začala v ČR od roku 2005 mírně klesat, za rok 2009 se spotřeba plynu snížila o 6 procent. „Na snížení spotřeby má vliv hned několik faktorů: projevují se úspory a zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů, v posledním období také recese průmyslové výroby,“ říká Oldřich Petržilka, z České plynárenské unie (ČPU). „Spotřeba plynu bude víceméně stagnovat, výraznější zvýšení spotřeby očekáváme pouze v souvislosti s výstavbou paroplynových elektráren,“ dodává.

 

„Nárůst spotřeby plynu zaznamenáváme u prodeje stlačeného plynu pro dopravu (CNG), jehož prodej za rok 2009 činil v ČR 8,1 mil. m3 plynu. V porovnání s rokem 2008 se jedná o nárůst téměř 20 procent,“ říká Markéta Schauhuberová, manažerka ČPU. Do roku 2020 se odhaduje, že se tuzemská spotřeba CNG zvýší stonásobně a měla by činit až 800 mil. m3.

 

Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR musel tuzemský průmysl v roce 2009 překonávat nejhorší situaci od vzniku České republiky, způsobenou vnějšími faktory. Přestože se průmyslová produkce vloni ve srovnání s rokem 2008 propadla o 13,4 procenta a tržby z průmyslové činnosti se v běžných cenách snížily o 15,1 procenta, spotřeba zemního plynu klesla jen o 6 procent. Z průzkumu, jejž uskutečnila RWE mezi svými odběrateli, vyplývá, že na pokles odběru zemního plynu mělo vliv především omezení produkce z důvodu hospodářské krize (ze 72 procent), bankrot nebo insolvenční řízení (11 procent) a ukončení provozu (8 procent).

 

„Státy EU se ale shodují, že v následujících letech bude spotřeba plynu narůstat. Světová produkce zemního plynu v roce 1973 činila 1 227 mld. m3, v roce 2008 už dosahovala 3 066 mld. m3, tedy dvou a půl násobku," říká Oldřich Petržilka. "Vysoké ceny elektřiny, rostoucí poptávka po ní a krátká doba výstavby paroplynových elektráren zvyšují počet připravovaných projektů na jejich stavbu. V současné době je v ČR připravováno sedm projektů plynových elektráren v různém stupni rozpracovanosti o celkovém výkonu 1 820 megawattů, což je téměř stejný výkon, jakým disponuje celá jaderná elektrárna Temelín. Už během roku 2013 se má dodávat zemní plyn do paroplynové elektrárny, kterou staví skupina ČEZ v severočeských Počeradech," dodává Petržilka.

Růstový trend spotřeby zemního plynu pro výrobu elektřiny je nepochybný. V zemích evropské sedmadvacítky činí podíl plynu na výrobě elektřiny plných 21 procenta, zatímco v ČR pouze 4,7 procenta.

 

Zdroj: CPU