Více času na podstatné

Spotřeba zemního plynu v roce 2009 klesla o 8,1 %

02.12.2009 08:53

PRAHA (1. prosince 2009) – Celková spotřeba plynu za leden až říjen 2009

v porovnání s rokem 2008 klesla o 8,1 procenta, přestože průměrná teplota v tomto období byla v roce 2009 o 0,5 stupně Celsia nižší. Celkové dodávky zemního plynu za stejné období v porovnání s rokem 2008 rovněž klesly o 8,1 procenta , tj. o 539 mil.m3. Recese průmyslové výroby, která se projevila na spotřebě plynu u nás za 1. pololetí roku 2009, pokračuje.

 

Spotřeba:
6 666 mil. m3 (1 – 10/2008)

6 127 mil. m3 (1 – 10/2009)

Dodávky:
6 594,2 mil. m3 (1 – 10/2008)
6 060,5 mil. m3 (1 – 10/2009)

Průměrná teplota (leden až říjen):
10,5 stupně Celsia (1 – 10/2008)
10,05 stupně Celsia (1 – 10/2009)

Podle výsledků Bilančního centra ČR dosáhla spotřeba zemního plynu v ČR do října roku 2009 6 127mil. m3.

Celková spotřeba plynu od roku 2005 začala mírně klesat, za 10 měsíců roku 2009 se spotřeba zemního plynu v ČR snížila o 8,1 procent, přestože průměrná teplota za 10 měsíců roku 2009 byla o necelé 0,5 stupně nižší.

„Spotřeba plynu v Česku za posledních pět let klesla zhruba o desetinu. Průměrná česká domácnost za posledních 17 let snížila asi o třetinu roční spotřebu tepla. Spotřeba plynu bude nadále u nás klesat, projevují se úspory a zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů. Zvýšení spotřeby očekáváme pouze v souvislosti s výstavbou paroplynových elektráren,“ říká Josef Kastl, generální sekretář České plynárenské unie.

Za září 2009 průmyslová produkce v České republice meziročně klesla o téměř 12 procent, tržby z průmyslové činnosti (v běžných cenách) byly meziročně nižší o 16 procenta a nezaměstnanost vzrostla v celé Evropské unii v září na 9,2 procenta. Přetrvávající recese průmyslové výroby se tedy projevila i na spotřebě plynu, za poklesem stojí hlavně menší odběr v kategorii velkých a středních odběratelů (v prvním pololetí 2009 odebrali přibližně o 17 procent méně plynu). Spotřebu roku 2009 odhaduje Bilanční centrum na 8 090 mil. m3 (index 0,93 - méně o 600 mil. m3), při teplotním přepočtu 8 270 mil. m3 (index 0,90 - méně o 900 mil. m3).

„Státy EU se ale shodují, že v následujících letech bude spotřeba plynu narůstat. Světová produkce zemního plynu v roce 1973 činila 1 227 mld. m3, v roce 2008 už dosahovala 3 066 mld. m3, tedy dvou a půl násobku," říká Oldřich Petržilka, senior manager ČPU. "Vysoké ceny elektřiny, rostoucí poptávka po ní a rychlost výstavby paroplynových elektráren zvyšují počet připravovaných projektů na jejich stavbu. V současné době je v ČR připravováno sedm projektů plynových elektráren v různém stupni rozpracovanosti o celkovém výkonu 1 820 megawattů, což je téměř stejný výkon, jakým disponuje celá jaderná elektrárna Temelín. Už během roku 2013 se bude dodávat zemní plyn do paroplynové elektrárny, kterou staví skupina ČEZ v severočeských Počeradech a RWE uvažuje o výstavbě elektrárny u Mochova ve středních Čechách," dodává Petržilka.

Růstový trend spotřeby plynu pro výrobu elektřiny je nepochybný. V zemích evropské sedmadvacítky činí podíl plynu na výrobě elektřiny plných 21 procenta, zatímco v ČR pouze 4,7 procenta.

 

 

Zdroj: tisková zpráva Česká plynárenská unie (ČPU)