Více času na podstatné

Spuštěna nová verze nástroje Chesar 2.0

23.07.2012 07:55

ECHA spustila novou verzi nástroje k posouzení chemické bezpečnosti, sloužící k lepší informovanosti o bezpečném užívání chemických látek.

Verze Chesar 2.0 je nově k dispozici a ke stažení na stránkách — chesar.echa.europa.eu. Mezi zlepšení patří vylepšené uživatelské rozhraní, vyšší transparentnost při stanovování rozsahu posouzení expozice, zjednodušená charakterizace rizika, aktualizovaná verze cíleného posouzení rizik (TRA) vyvinutého střediskem ECETOC.

 

Dále byly rozšířeny možnosti importu a exportu kompletního posouzení chemické bezpečnosti (CSA) a tvorby jejích částí.

 

Tato verze zahrnuje funkce umožňující provedení posouzení chemické bezpečnosti vycházející ze souboru údajů nástroje IUCLID 5.4 a vypracování kapitol 9 a 10 zprávy o chemické bezpečnosti, s výjimkou nástroje pro odhad expozice pro spotřebitelské použití, který bude součástí verze Chesar 2.1.

 

V roce 2012 ECHA plánuje aktualizovat stávající generátor CSR (zásuvný modul nástroje IUCLID), který umožní mj. vytvoření úplné zprávy o chemické bezpečnosti sloučením informací z nástrojů IUCLID 5.4 a Chesar 2.0 (předpokládané spuštění se odhaduje na konec léta 2012).

Celá zpráva ECHA— anglicky.

 

Co je Chesar?

Nástroj ECHA pro posouzení a oznámení chemické bezpečnosti Chesar žadatelům o registraci umožňuje strukturovaným, harmonizovaným a efektivním způsobem provádět posouzení bezpečnosti. To zahrnuje importování dat týkajících se příslušné látky přímo z nástroje IUCLID, popis použití této látky, v případě potřeby identifikaci opatření pro řízení rizik, provádění odhadů expozice a prokazování kontroly rizik. Na základě toho nástroj Chesar vytváří zprávy o chemické bezpečnosti a scénáře expozice pro další komunikace ve formátu vhodném pro elektronickou výměnu dat a v podobě textového dokumentu. Nástroj Chesar byl poprvé spuštěn v květnu 2010.

 

Více informací na MPO.cz

Zdroj: MPO