Více času na podstatné

Spuštění administrace bioplynových stanic - důležité termíny

23.11.2011 08:14

Na základě rozhodnutí ministra zemědělství o spuštění pozastavené administrace opatření III.1.1 záměr b) výstavba a modernizace bioplynových stanic v rámci 13. kola příjmu žádostí informujeme, že administrace pozastavených Žádostí o dotaci byla Státním zemědělským intervenčním fondem spuštěna dne 15. 11. 2011 a bude probíhat dle standardních lhůt pro jednotlivé administrativní kroky uvedených v Pravidlech pro žadatele, resp. v postupech SZIF.

Přehled termínů a vybraných administrativních kroků:

Administrativní kontrola (AK) Žádosti o dotaci a příloh: do 2. 1. 2012
Doplnění dokumentů ze strany žadatele v rámci výsledku AK: do 25. 1. 2012
Schválení Žádostí o dotaci: do poloviny března 2012
Vyhotovování Dohod o poskytnutí dotace: od druhé poloviny března 2012

 

Zdroj: SZIF


 

Související články: