Více času na podstatné

Srdce nové elektrárny skupiny ČEZ dodá Siemens

03.11.2009 07:36

Siemens dodá dvě turbíny o celkovém výkonu téměř 600 MW a dva generátory pro nově budovanou paroplynovou elektrárnu Skupiny ČEZ v Počeradech. Předmětem dodávky jsou dvě plynové turbíny SGT5-4000F, každá o výkonu 284 MW, a dva vzduchem chlazené generátory SGEN5-1000A. Jedná se o nejmodernější technologie instalované v Evropě, které dosahují vysokých výkonů při vysoké účinnosti – zatížení životního prostředí je tak minimální, nižší je i spotřeba plynu.