Více času na podstatné

Stanoviska výboru SEAC k omezení bisfenolu A, PFOA a DecaBDE a veřejné konzultace k návrhu stanovisek výboru SEAC

01.10.2015 11:19

Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) přijal konečné stanovisko k návrhu agentury ECHA na omezení používání dekabromodifenyl etheru (decaBDE) (EC 214—604—9) jako zpomalovače hoření např. v plastech, polymerech a v textilním průmyslu a potvrdil svůj návrh stanoviska z června 2015.

SEAC podpořil návrh Francie a odsouhlasil návrh stanoviska k omezení uvádění na trh a používání bisfenolu A (BPA) (EC 201—245—8) v termickém papíru.

Přijetím svého stanoviska podpořil SEAC stejně jako Výbor pro posuzování rizik (RAC) návrh Německa a Norska na omezení výroby, uvádění na trh a používání kyseliny perfluorooktanové (PFOA) (EC 206—397—9), jejích solí a derivátů a dále předmětů a směsí obsahujících tyto látky.

SEAC také dokončil dvě stanoviska k žádostem o povolení trichlorethylenu (ES 201—167—4) a chromanu olovnatého (ES 231—846—0).

16. září 2015 byla zahájena veřejná konzultace k návrhu stanovisek výboru SEAC na omezení bisfenolu A a perfluorooktanové kyseliny, jejích solí a derivátů. Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat do 16. listopadu 2015 v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce na internetových stránkách ECHA.

SEAC plánuje svá konečná stanoviska přijmout v prosinci 2015.

 

Další informace:

Celá zpráva v anglickém jazyce

Příloha ke zprávě výboru RAC z 15. 9. 2015

 

 

Zdroj: MPO