Více času na podstatné

Stanovisko ČIŽP k problematice zvyšování množství nebezpečných odpadů, za které nebyly odvedeny poplatky

02.07.2013 19:27

Je nutné poukázat na skutečnost, že jde o dlouhodobý problém. ČIŽP již v roce 2006 upozornila na nedostatečně řešenou oblast výběru a následného odvodu poplatků jak zákonem o odpadech, tak potažmo též prováděcí vyhláškou č. 294/2005 Sb. Na základě kontrolních šetření předložila několik konkrétních návrhů k úpravě legislativy v tomto směru. Více ZDE