Více času na podstatné

Stanovisko Energetického regulačního úřadu k problematice velikosti instalovaného výkonu pro účely odvodu z elektřiny ze slunečního záření

21.02.2011 07:41

Dne 1. ledna 2011 nabyl účinnosti zákon č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a který přinesl povinnost hrazení odvodů z elektřiny ze slunečního záření. více....