Více času na podstatné

Stanovisko RAC k použití kyseliny borité a sloučenin boru pro amatérské fotograVýbor pro kontrolu a hodnocení rizik (RAC) vydal stanovisko k použití kyseliny borité a sloučenin boru pro účely amatérských fotografů.

03.05.2010 10:24

Výbor pro kontrolu a hodnocení rizik (RAC) vydal stanovisko k použití kyseliny borité a sloučenin boru pro účely amatérských fotografů. RAC byla požádána, aby zhodnotila zda použití těchto látek při vyvolávání filmů v temné komoře, nepředstavuje pro spotřebitele (amatérské fotografy) nějaká rizika, a zda jsou tato rizika patřičně kontrolována. RAC ve vydaném stanovisku konstatuje, že za běžných podmínek použití těchto látek jsou rizika pro spotřebitele řádně kontrolována a že nehrozí žádná nebezpečí. O toto stanovisko požádala samotná Evropská komise, jelikož se chtěla ujistit zda je možné, aby spotřebitelé přišli do styku s látkami, které mohou být toxické pro reprodukci a mohou tak potencionálně mít něžádoucí vlivy na vývoj a plodnost.

 

Stanovisko RAC: https://echa.europa.eu/about/organisation/committees/rac/opinions_echa_ed_rac_en.asp

Celá zpráva: https://echa.europa.eu/doc/press/pr_10_7_rac_opinion_20100429.pdf

Zdroj: ECHA