Více času na podstatné

Stanovisko vlády k návrhu změny zákona o ochraně ovzduší (emisní stropy, ST 1114)

15.08.2013 20:52

Vláda na své schůzi dne 14. srpna 2013 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (sněmovní tisk č. 1114), a vyslovila s tímto návrhem zákona souhlas.

Vláda zároveň doporučuje Poslanecké sněmovně upravit v průběhu dalšího legislativního procesu návrh zákona tak, aby změna navržená čl. I bodě 2, která spočívá v rozšíření kritérií podle § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší i na obecní úřady obcí s rozšířenou působností, byla promítnuta i do odkazu na § 11 odst. 1 a 2; správně by díky navrženým změnám mělo být odkazováno na § 11 odst. 1 až 3. Současně vláda doporučuje provedení celkové legislativně technické revize návrhu zákona.

Novela zákona o ochraně ovzduší má umožnit lepší flexibilitu výměny emisních stropů

Výměna emisních stropů v rámci několika zdrojů u jednoho provozovatele je stávajícím platným zněním zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší umožněna. Navržená úprava umožní využít této flexibility i menším výrobcům elektřiny a tepla, kteří neprovozují více zdrojů a jsou nemožností výměn určitým způsobem diskriminováni, uvádí poslanci ve svém návrhu. Novela dále odstraňuje další nedostatky současné podoby zákona, které vyplývající ze zkušeností s jeho aplikací. Více ZDE