Více času na podstatné

Stát zjišťuje, kolik biopaliv může vyrobit z odpadů

31.05.2018 10:09

Ministerstvo zemědělství si za 80 tisíc korun objednalo analýzu u Výzkumného ústavu zemědělské techniky, která má zjistit, kolik je v Česku dostupné slámy, kafilerního tuku či použitého oleje. Odpadní suroviny mají z části nahradit biopaliva z řepky.

Evropská pravidla nařizují proto distributorům pohonných hmot nahradit do roku 2020 část povinné biosložky přimíchávané do paliv takzvanými pokročilými biopalivy vyrobenými z odpadů. Problémem však je, že moderní paliva druhé generace jsou zatím dostupná pouze ve velmi omezené míře.

Mezi suroviny určené k výrobě pokročilých biopaliv se řadí například sláma, chlévská mrva, kal z čistíren odpadních vod, ořechové skořápky, vinné kaly, kukuřičné klasy zbavené zrn nebo třeba použitý kuchyňský olej.

V současnosti musí dodavatelé přimíchávat do benzinu 4,1 procenta a do nafty šest procent biopaliv. Zájem státu o pokročilá biopaliva souvisí i s novelou zákona o ochraně ovzduší, která v současnosti míří do Senátu. Česko využilo možnost stanovenou v evropské směrnici a umožní dodavatelům benzinu a nafty započítat pokročilá biopaliva do povinného podílu dvojnásobně. Novela by měla vstoupit v platnost 1. července.