Více času na podstatné

Statistická ročenka České republiky 2010 a ročenka životního prostředí České republiky 2010

02.03.2011 06:39

Statistická ročenka České republiky 2010:

"Ročenka je plná zajímavých čísel a poskytuje statistickou deskripci prakticky všech oblastí života naší společnosti. Ucelené třídění dat od regionálních přes celorepubliková, stejně jako srovnání jednotlivých zemí v rámci Evropské unie, podává skutečně komplexní statistický přehled o ČR. Ekolog si vyhledá informace o stavu a vývoji jednotlivých složek životního prostředí či o výdajích na ochranu životního prostředí." uvádí v předmluvě předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová.

 

Odkaz na část - životní prostředí ZDE

Odkaz na část - energetika ZDE

Odkaz na kompletní Statistickou ročenku ČR 2010 ZDE

 

Zdroj: ČSÚ


Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2010:

Periodická publikace Statistická ročenka životního prostředí České republiky, v pořadí již dvacátá, vychází jako společná publikace Ministerstva životního prostředí a Českého statistického úřadu. V souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí, podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR.

Odkaz na publikaci: ZDE
 

Zdroj: CENIA