Více času na podstatné

Státní politika životního prostředí České republiky 2011 - 2020

14.06.2011 07:37

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze pořádá zítra (15. 6. 2011) Seminář k 1. návrhu Státní politiky životního prostředí České republiky na roky 2011-2020. Seminář se uskuteční od 11 hod v zasedací místnosti Centra pro otázky životního prostředí, 16. patro, José Martího 2, 162 00 Praha 6.

V současné době MŽP připravilo první návrh a v průběhu léta pak bude připraven druhý návrh SPŽP. Druhý návrh již bude obsahovat i implementační část a rovněž opatření v oblasti nástrojů a indikátory. Svolaný seminář je součástí připomínkového procesu.

Návrh Státní politiky životního prostředí ČR představí Veronika Hunt Šafránková, MBA - ředitelka odboru pověřena řízením sekce ekonomiky a politiky životního prostředí. Diskusi budou moderovat Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., ředitel Centra pro otázky životního prostředí a Iing. Jiří Dlouhý - předseda Společnosti pro udržitelný život.

Potvrzení účasti zasílejte prosím na mail: martin.zahradnik@czp.cuni.cz

Pokud se diskuse nemůžete zúčastnit, můžete na stejnou adresu zaslat své připomínky k Návrhu.

Podkladové materiály pro diskusi:

1) Text návrhu SPZP ZDE
2) Vyhodnocení SPZP za léta 2004-2010 ZDE