Více času na podstatné

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a poradenství veřejně projednán

10.02.2016 17:49

Tento týden v pondělí proběhlo na Ministerstvu životního prostředí veřejné projednání návrhu nového Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty i poradenství na léta 2016–2025. Návrh nového Státního programu EVVO průběžně konzultovaný se širší odbornou veřejností předloží MŽP k projednání vládě do konce letošního března.

Státní program představuje klíčovou národní strategii pro oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) i poradenství (EP) s vizemi, cíli a opatřeními, na nichž se vedle orgánů státní správy podílejí kraje, obce a města, školy, včetně škol vysokých, střediska ekologické výchovy a ekologické poradny i neziskové organizace. V praxi bude fungovat mimo jiné jako metodická podpora pro zpracování obdobných koncepcí krajů a měst i jako podpora pro vyhodnocování dopadů EVVO a EP na všech úrovních.

„Nový Státní program je příležitostí pro opětovné nastartování oblasti EVVO a environmentálního poradenství po letech útlumu 2010–2013, kdy jí nebyla ze strany státu věnována pozornost. Potřebujeme mít environmentální vzdělávání a osvětu, které reagují na aktuální témata a výzvy, jako je např. Pařížská smlouva o ochraně klimatu z loňského prosince nebo potřeba posilování přímého kontaktu člověka s přírodou,“ zahájil veřejné projednání náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž.

 

STRATEGICKÉ OBLASTI A CÍLE SP EVVO:

  • Udržitelnost systému a prostředí pro EVVO a EP
  • Kvalita, diverzita a inovace v EVVO a EP
  • Spolupráce, síťování, propojování v EVVO a EP
  • Posilování postavení a porozumění EVVO a EP - propagace, PR, popularizace
  • Vzdělávací cíle a relevantní témata EVVO a EP

 

Hlavními tématy pro SP EVVO a EP:

  • příroda
  • místo – město – krajina
  • udržitelná spotřeba
  • klima v souvislostech

 

Mezi klíčová věcná témata nového dokumentu se řadí i změna klimatu. Nově zaměřené vzdělávací a osvětové programy tak umožní lidem porozumět příčinám změny klimatu a jejím negativním dopadům v ČR, Evropě i světě. Dalším důležitým tématem reagujícím na současné trendy je posilování kontaktu s přírodou. V dnešní době ubývá prostoru a času pro bezprostřední kontakt s přírodou a reálným světem, zvětšuje se podíl pobytu v interiéru, vnímání světa prostřednictvím médií a virtuální reality. Dokument proto cíleně podporuje vytváření příležitostí pro strukturovanou i nestrukturovanou výchovu a vzdělávání v přírodě.

MŽP na veřejném projednání představilo i novou publikaci (příručka ke stažení níže) Environmentální výchova – průvodce po cílech a příkladech (vydanou v prosinci 2015). Ta pro širší veřejnost shrnuje základní informace o environmentální výchově v České republice. Najdete v ní příklady nejčastějších EVVO aktivit, například výukové programy pro školy, ekokroužky a tábory, ale také ukázku role environmentálního poradenství při zavádění šetrného provozu úřadů.

Připomínky k návrhu Státního programu EVVO a EP je možné zasílat do 12. 2. na MŽP, poté materiál projde standardním připomínkovým řízením.

 

Dokument ke stažení:

  • Shrnutí Státního programu EVVO (236 kB)

 

 

Zdroj: za využití zprávy MŽP