Více času na podstatné

Stav vývoje normy ISO 14033

13.06.2011 07:50

Norma ke kvantitativním environmentálním informacím - metodická příručka s příklady. Norma je ve stádiu přípravy (předpokládá se její tříletý vývoj , není připravována k certifikaci, nicméně autoři si od ní slubují, že bude využitelná pro environmentální reporting, hodnocení environmentální výkonnosti, hodnocení environmentálních rzik, LCA produktů a služeb, účetnictví materiálových toků.

Pokud máte zájem spolupracovat na vývoji této normy či alespoň se vyjadřovat k jejím jednotlivým fází vývoje kontaktujte nás na studentj@cemc.cz