Více času na podstatné

Stará lednička - likvidace

13.05.2009 07:55

Jak se mám zbavit staré lednice, aby netrpěla příroda? V čem je vlastně nebezpečí vysloužilých spotřebičů?
Monika M. z Mostu

ODPOVÍDÁ: Jan Vrba

Nebezpečí je v tom, že mnohé domácí elektrospotřebiče obsahují řadu látek, které v případě špatného zacházení mohou ohrozit životní prostředí. Jedná se hlavně o kadmium, olovo či rtuť, v případě ledničky freon. Běžný komunální odpad se už dále netřídí, takže jedovaté látky v něm obsažené končí na skládkách nebo ve spalovnách. Spotřebič, kterého se potřebujete zbavit, by měl obsahovat všechny konstrukční části a součástky, aby bylo možné zařídit jeho kompletní ekologické zpracování, využití nebo odstranění, a aby se zabránilo úniku nebezpečných látek ohrožujících lidské zdraví a přírodu.

Alternativ, jak se spotřebiče ekologicky zbavit, je několik:
- Sběrný dvůr: Dnes se nachází téměř v každé obci. Jeho adresu a otevírací dobu se dozvíte na příslušném obecním úřadě nebo na stránkách www.asekol.cz, www.elektrosrot.cz nebo www.sberne-dvory.cz. - Prodejny elektrospotřebičů: Podle zákona je každá prodejna elektrických spotřebičů povinna od vás při koupi nového výrobku starý převzít, či vám alespoň poradit, kde ho můžete zadarmo odevzdat. Někteří prodejci nabízí k nákupu nového spotřebiče i bezplatný odvoz starého až z vašeho domova. - Servisy a opravny elektrospotřebičů: Platí pro ně to samé, co v předešlých případech. Váš elektroodpad tam převezmou a odevzdají specializované firmě.
- Mobilní svozy: Pokud nákup nového elektrospotřebiče neplánujete a do sběrného dvora či opravny to máte daleko, počkejte na mobilní svoz. Přesné termíny se dozvíte na příslušném obecním úřadě.
- E-box: Sběrné nádoby usnadňují třídění malých spotřebičů, které končí v popelnici nejčastěji. E-box funguje na více než 1500 obecních úřadech a v některých firmách. Dostupnost E-boxu zjistíte na příslušném obecním úřadě.

- Recyklohraní: Podobné nádoby jako E-box jsou i v 1400 školách. Vyhozením spotřebiče můžete pověřit vaše dítě a vštípit mu tak, že přírodě je třeba pomáhat.

 

Zdroj: www.asekol.cz