Více času na podstatné

Stopy v novém bulletinu

08.02.2011 06:01

V novém čísle Bulletinu TIMUR najdete: Zveřejňování informací o životním prostředí ve městech, Viktor Třebický a Mirek Lupač; Martina Pásková (MŽP); Příbram - Zelená informacím na internetových stránkách města, Petr Walenka (MěÚ Příbram); Kopřivnice - Zelená informacím na internetových stránkách města Kopřivnice, Hynek Rulíšek (MěÚ Kopřivnice); Ekologická stopa města, Josef Novák; Výzkum regionálních disparit a získávání dat, Michael Pondělíček; Výpočet uhlíkové stopy města na internetu, Mirek Lupač; Kostlivec ve skříni v novém roce 2011, Michael Pondělíček; O nás, o vás: Iva Hönigová