Více času na podstatné

Středeční zasedání vlády bude pro podnikatele klíčové

04.01.2011 09:26

Vláda na svém zasedání bude projednávat návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí. Na říjnové tiskové konferenci vláda uvedla, že návrhy na změny legislativy by měli být známi na konci roku 2010. Co se týče finančních dopadů pro podnikatelskou sféru, v materiálu schváleném usnesením vlády č. 419 bylo uvedeno, že realizací všech navržených opatření je možné dosáhnout úspor pro podnikatelskou sféru až 8,7383 mld. Kč za rok, jednorázové úspory představují 1,734 mld. Kč. Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu ochrany životního prostředí“ obsahuje 96 podnětů.

 

Návrhy na posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání např. v oblasti odpadů obsahují:

- zvýšení limitu na nutnost zajištění odpadového hospodáře

- zrušení povinnost pro původce odpadů zpracovat Plán odpadového hospodářství původce odpadů (s výjimkou obcí)

- zrušení pro původce odpadů povinnost žádat o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

- zrušení povinnost vedení evidence odpadů pro živnostníky

- aj.

 

Návrhy meziresortní komise na řešení jednotlivých opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání se můžete stáhnout ZDE (ekoaudit)

 

Vláda dále projedná návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Na pořadu zasedání je i Zpráva o průběhu a výsledcích 10. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti

 

Výsledek jednání vlády