Více času na podstatné

Střednědobé hodnocení OPŽP

10.07.2012 13:44

Státní fond životního prostředí (SFŽP) infomoval, že v těchto dnech probíhá vyhodnocení věcného a finančního pokroku v realizaci OPŽP od počátku programového období. Výsledek analýzy bude využit pro zlepšení administrace programu a přispěje i k efektivnímu nastavení programu pro příští programové období. Šetření bude probíhat převážně telefonicky, částečně osobní návštěvou pracovníků. Vyhodnocení pro SFŽP realizuje poradenská společnost PricewaterhouseCoopers ČR, s.r.o. společně s SC&C, spol. s r.o. v rámci projektu "Střednědobé hodnocení OPŽP".