Více času na podstatné

Středoevropské země by měly lépe koordinovat účast v rozvojových projektech

01.10.2009 07:35

Dne 30. září uspořádala Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci společně se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Ministerstvem zahraničních věcí seminář s názvem Financování podnikatelských projektů s rozvojovou dimenzí. Seminář byl zaměřen na možnosti spolupráce států Visegradské dohody (ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko) vůči společným prioritním zemím pro zahraniční rozvojovou spolupráci.

Na semináři vystoupil velvyslanec Srbska, prioritní země české zahraniční rozvojové spolupráce, Vladimir Vereš. „Oceňujeme rozvojovou pomoc, kterou naší zemi poskytuje Česká republika a další státy Visegradské čtyřky. Naší snahou je však změnit tuto spolupráci na rovnocenné partnerství a změnit naši pozici příjemce této pomoci. I proto je pro nás zásadní vstup do Evropské unie, o nějž požádáme koncem roku nebo začátkem roku 2010,“ uvedl Vladimir Vereš.

Srbsko, které má s Unií podepsanou asociační dohodu, je jedním z příjemců rozvojové pomoci ze strany ČR, Slovenska, Maďarska a Polska. Pro tyto středoevropské státy jsou společné prioritní rozvojové země, jakými jsou Srbsko, Bosna a Hercegovina, Mongolsko, Kyrgyzstán či Afghánistán. A právě o možnosti spolupráce států Visegradské dohody (V4) vůči těmto prioritním rozvojovým zemím byla věnována vystoupení a debata dnešního semináře, jehož se v prostorách Poslanecké sněmovny zúčastnilo na sedm desítek zástupců firem, ministerstev a zastupitelských úřadů.

„Platforma prozkoumala situaci v zemích Visegrádské dohody a zjistila, že situace v oblasti zahraniční rozvojové pomoci za účasti soukromého sektoru je zde stejná nebo obdobná. Na seminář byli proto pozváni zástupci těchto zemí, aby jednali o otázce soukromých investic v rozvojových zemích s podporou státu,“ uvedla Věra Venclíková, výkonná ředitelka Platformy pro rozvojovou spolupráci. Na účelnost jednotnějšího přístupu zemí V4 v zásadních projektech poukázali i další účastníci diskuse, které se zúčastnili i velvyslanec Mongolska Ochir Enkhur a další zástupci rozvojových zemí.

O tom, že společné investice v rozvojových zemích mohou být efektivní a úspěšně se na nich mohou podílet komerční subjekty, potvrdil Jean-Michel Debrat, náměstek generálního ředitele francouzské rozvojové agentury AFD a současně přestavitel evropské sítě rozvojově-finančních institucí DFI. „Podařily se nám projekty v oblasti energetiky ve Vietnamu, v Maroku šlo o větrné farmy, v Keni a v Tanzánii byly úspěšné projekty v zemědělství. Další projekty rozvojové spolupráce se týkaly těžebního průmyslu, dopravy a infrastruktury,“ uvedl Jean-Michel Debrat. Podle něho je důležité, aby stát na sebe přebíral garance a spolupracoval se soukromými subjekty. Také on vyzval středoevropské země a firmy k užší koordinaci a k účasti na projektech i se zmíněnými institucemi.

„I s ohledem na dopady globální recese by Česká republika měla uvažovat o tom, jak pro své aktivity na trzích rozvojových zemí využít finanční struktury, které v rámci Evropské unie využívají konkurenční společnosti z ostatních členských států,“ uvedla Dagmar Kuchtová, ředitelka vnějších vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR. Ústředním hráčem v této oblasti je Evropská investiční banka (EIB). Přestože do ní ČR přispívá a české veřejné subjekty získaly za poslední roky zajímavé půjčky na svůj rozvoj, uniká nám jeden důležitý fond, kterým EIB zastřešuje síť rozvojově-finančních institucí a jímž podporuje podnikatelské záměry v rozvojových zemích.

Společným aktivitám V4 by mohlo napomoci i institucionální zajištění, až na Polsko mají středoevropské země své rozvojové agentury a také česká rozvojová pomoc prochází transformací. „Návrh zákona o rozvojové spolupráci, který nově definuje úlohu Ministerstva zahraničních věcí a Rozvojové agentury by měl odstranit administrativní bariéry pro firmy, které se zúčastní rozvojových projektů,“ poznamenal Jan Hamáček, předseda zahraničního výboru PS Parlamentu ČR, pod jehož záštitou se seminář konal.

 

Kromě programu semináře ke stažení zde, jsou k dispozici hlavní příspěvky vystupujících ve formátu pdf ke stažení zde.
Obrazová reportáž z průběhu semináře je k dispozici zde.