Více času na podstatné

Studie: 65% recyklační cíl plastových obalů je dosažitelný

20.12.2017 08:43

Nová studie Plastics Recyclers Europe ukazuje, že 65% recyklační cíl pro plastové obaly je do roku 2025 dosažitelný. Studie určuje soubor opatření a potřebných nástrojů, které by měly vést k dosažení této míry recyklace.

Navrhovaná opatření se zaměřují mimo jiné na zlepšení kvality a kapacity třídění odpadů z plastových obalů v rámci EU. Další opatření, jako je Design for Recycling, by zvýšilo recyklovatelnost plastových obalů na trhu a snížilo by náklady na třídění a recyklaci.

Tato opatření by vedla ke zvýšení kvality vyráběných recyklovaných výrobků a nakonec ke zvýšení důvěry spotřebitelů v recyklované výrobky. Doporučená opatření by měla být doplněna silnou komunikací napříč hodnotovým řetězcem z plastických hmot a legislativním tlakem umožňujícím s vyšším využití recyklovaných materiálů.

Studie také zdůrazňuje environmentální, společenské a ekonomické přínosy zvýšené míry recyklace. Nahrazení primárních surovin recyklovanými plasty ušetří 80 % emisí CO2, vytvoří 115 400 pracovních míst. Ekonomický přínos je vyčíslen na jedné miliardě eur.

Podle tvůrců studie navrhovaná opatření a přínosy jsou jasnými ukazateli, proč by zákonodárci měli důrazně sledovat ambiciózní cíl, který by umožnil cirkulaci plastů.

 

Dokument ke stažení:

Blueprint for plastics packaging waste: Quality sorting & recycling