Více času na podstatné

Studie: Pokud by EU snížila spotřebu zemního plynu o 6% nemusel se budovat plynovod Nabucco

01.03.2013 12:31

Evropská unie by mohla ušetřit 250 miliard eur ročně, pokud by do roku 2030 snížila spotřebu energie o 35 % ve srovnání s rokem 2005. uvádí server EurActiv.cz s odkazem novou studii, kterou nechaly vypracovat environmentální organizace Friends of the Earth Europe a Climate Action Network Europe. Kdyby se Evropě například podařilo snížit svou spotřebu zemního plynu o 6 %, nebylo by třeba budovat plánovaný plynovod Nabucco, tvrdí Ecofys.

 

Navíc je prý možné každoročně ušetřit 200 miliard eur, pokud Unie naplní nezávazný cíl stanovený do roku 2020 – totiž snížit spotřebu energie o 20 % ve srovnání s rokem 2005.

Zvyšování energetické účinnosti má podle studie zpracované konzultační společností Ecofys tři hlavní přínosy: snižuje náklady domácnostem i průmyslu, nárůst zaměstnanosti a posilování nezávislosti na fosilních palivech. V současné době totiž 80 % evropské spotřeby primární energie pokrývají právě fosilní paliva, která EU z větší části importuje.

 

Kdyby se Evropě například podařilo snížit svou spotřebu zemního plynu o 6 %, nebylo by třeba budovat plánovaný plynovod Nabucco, tvrdí Ecofys.

 

S úsporami energie to ovšem v Evropě není tak jednoduché. Cíl pro rok 2020 není závazný – na rozdíl od podobných závazků pro podíl obnovitelných zdrojů v energetice a pro snižování emisí CO2.

Závazný cíl měla původně přinést směrnice o energetické účinnosti, která byla v minulém roce na evropské úrovni jedním z nejvíce diskutovaných témat. Během vyjednávání však členské státy závazek odmítly. Samotná směrnice byla navíc oslabena. Podle údajů evropských institucí tak do roku 2020 Unie namísto plánovaných 20 % ušetří přibližně 17 %.

 

Zdroj: EurActiv.cz