Více času na podstatné

Studie: Srovnání EMAS a ISO 14001

09.06.2014 22:29

V dubnovém čísle časopisu Journal of Cleaner Production vyšel článek s názvem EMAS a ISO 14001: rozdíly v účinnosti zlepšování environmentálního profilu porovnávající organizace certifikované pouze podle normy ISO 14001 a organizace registrované v systému EMAS. Hlavním ukazatelem byly emise CO2, které byly sledovány u více než 200 italských podniků působících v energeticky náročných odvětvích po dobu tří let.

Z porovnání vyplynulo, že podniky s ISO 14001 jsou úspěšnější při snižování emisí CO2 během prvního roku od zavedení systému. Po započítání údajů z environmentálních prohlášení za třetí rok však bylo zjištěno, že organizacím s EMAS klesly emise CO2 více než u organizací pouze s certifikací podle ISO 14001.

Autoři, vědci Testa, Rizzo a Daddi z italské Scuola Superiore Sant’Anna, za příčinu tohoto rozdílu považují přísnější podmínky pro registraci EMAS (přísnější sběr zahrnující dříve nezapočítané emise), včetně podmínky, že registrované organizace musejí vykazovat neustále snižování negativních vlivů na životní prostředí. Ačkoli zavádění EMAS může být obtížnější v začátcích, podle zjištění studie je toto úsilí vyváženo většími přínosy v čase.

Podrobnější informace v angličtině o výsledcích studie včetně její přesné citace jsou dostupné ve zpravodaji Science for Environment Policy.

 

Zdroj: CENIA