Více času na podstatné

Studie v BioScience varuje - životní funkce planety jsou v ohrožení

28.07.2021 19:41

Autoři nové studie, která byla publikována v odborném časopise BioScience, varují, že v mnoha ohledech se svět blíží ke kritickému bodu klimatických změn, nebo již tento bod překročil. Vědci se zaměřili na 31 klíčových indikátorů, které nazvali životními funkcemi planety, a u zhruba poloviny z nich včetně koncentrace skleníkových plynů, oteplování oceánů nebo ubývání ledové plochy zaznamenali rekordní zhoršení.

"Přibývá důkazů, že se blížíme k bodům zvratu spojovanými s důležitými částmi systému naší planety, nebo že jsme již zašli za ně," uvedl podle listu The Guardian v prohlášení William Ripple, ekolog z Oregonské státní univerzity a spoluautor studie. Podle Rippleho pandemie covidu-19 ukázala, že ani obrovské omezení dopravy a spotřeby zdaleka k obnově planety nestačí. Jsou tak podle něj zapotřebí systémové změny.

Autoři například upozornili, že ledovce tají o 31 procent rychleji než před 15 lety, odlesnění v Amazonii bylo v minulém roce rekordní nebo že emise skleníkových plynů dosahují v letošním roce dosud nevídaného množství. Konkrétně v dubnu naměřila observatoř Mauna Loa na Havajských ostrovech nejvyšší množství CO2 v atmosféře v historii. Pět nejteplejších let za celou historii měření bylo zaznamenáno od roku 2015.

"Tváří v tvář důkazům, že se blížíme z hlediska klimatu k bodům zlomu, musíme jednat a bezodkladně přijmout opatření pro dekarbonizaci ekonomiky a začít obnovovat přírodu, spíše než ji ničit," sdělil podle stanice RFI Tim Lenton, spoluautor studie z britské Exeterské univerzity.

Vědci, kteří se podíleli na výzkumu, vyzvali k rychlým a radikálním krokům. Podle nich je potřeba například bezodkladně upustit od používání fosilních paliv, snížit znečištění, obnovit ekosystémy a přiklonit se k rostlinné stravě.