Více času na podstatné

Svaz průmyslu varuje před nesystémovými zásahy v energetické legislativě

18.03.2014 09:16

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) důrazně varuje před nedomyšlenými zásahy formou pozměňovacích návrhů při projednávání technických vládních novel energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie při projednávání v Parlamentu ČR. Doporučuje v této odborné záležitosti respektovat stanovisko předkladatele – Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Zároveň svaz upozorňuje na skutečnost, že oba předmětné zákony čeká v krátké době komplexní novelizace, jejíž přípravy již byly zahájeny, a žádá je, aby své legislativní úsilí a případné návrhy soustředili právě tímto směrem.

SP ČR nemíní zpochybňovat demokratické principy a zákonodárcům upírat jejich výsostné právo. Zdůrazňuje však nezbytnost výhradně systémových zásahů do energetické legislativy, ideálně formou řádného legislativního procesu včetně detailní analýzy případných dopadů, a to zvláště v době, kdy paralelně probíhají rozsáhlé změny evropských pravidel v dané oblasti.

„Jsem přesvědčen, že princip předběžné opatrnosti je zcela na místě. Vždyť i předložený vládní návrh novely je pouze technickou nápravou nekultivovaných zásahů zákonodárců z poslední novelizace obou zákonů v létě 2013,“ uvedl Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro energetiku, životní prostředí a oblast evropských regulací.

„Nejsem si jist, zda by čeští poslanci a poslankyně, senátoři a senátorky měli v tuto chvíli do zákona vnášet vlastní iniciativy, i na evropské úrovni se nyní každé rozhodnutí ohledně energetiky váží doslova na lékárnických vahách. A to navzdory tomu, že řada předložených pozměňovacích návrhů je vedena nejlepšími úmysly a některé lze považovat za žádoucí či smysluplné. Na druhou stranu je faktem, že důsledky svých kroků – ať již pro orgány státní správy či regulované subjekty - se zákonodárci zabývat nemusí,“ uvedl Jan Rafaj.

Veden obavami z případných negativních důsledků změn příslušných zákonů mimo standardní legislativní proces se Svaz průmyslu a dopravy ČR obrací na všechny zákonodárce s výzvou, aby velmi pečlivě zvážili, zda je nutné nyní pozměňovacími návrhy upravovat vládní návrh technické novely. Zároveň je upozorňuje na skutečnost, že oba předmětné zákony čeká v krátké době komplexní novelizace, jejíž přípravy již byly zahájeny, a žádá je, aby své legislativní úsilí a případné návrhy soustředili právě tímto směrem. Výše uvedená výzva vychází ze stanoviska přijatého Energetickým expertním týmem a Expertním týmem pro životní prostředí Svazu průmyslu a dopravy ČR přijatém na jejich společném zasedání 13. března 2014.

 

Související článek:

Tento týden poslanci i senátoři projednají řadu environmentálních předpisů