Více času na podstatné

Světová premiéra osmotické elektrárny

17.12.2009 10:39

Statkraft, norská státní elektrárenská společnost vyrábí ročně kolem 45 TWh elektřiny. Statkraft Group je třetím největším producentem energie v severském regionu a největším producentem energie z OZE . Největší podíl energie je z vodních elektráren, v Norsku jich provozuje 133, další jsou ve Švédsku a Finsku. Vlastní také dva velké větrné parky a plynové elektrárny. Do energetických výroben nyní přibyla i první osmotická elektrárna na světě v Totfe na jihu země.
Společnost v ní zahájila provoz 24. listopadu. Oficiálního zahájení se zúčastnila korunní princezna Mette-Marit, která se svou činností významně podílí na podpoře rozvoje technologií čerpajících z obnovitelných zdrojů energie.
Závod vyrábí elektřinu s využitím energie, která nastane, promícháváním sladké vody a mořské vody. Polečnost Statkraft se podílela na výzkumu a vývoji osmotické elektrárny 10 let a nyní uvedla do zkušebního provozu energetické dílo s obrovskou budoucností, která významně přispěje k ekologicky šetrné výrobě energie v mezinárodním měřítku.